Terug naar overzicht

Over Water

  • Water

    Natuurrampen zijn in ons land gelukkig zeldzaam. Veel vaker zijn natuur en milieu zelf in gevaar door voorvallen die ontstaan zijn door activiteiten die onder het oog van de andere sectoren vallen. Een uitzondering daarop is het water en waterbeheer, waardoor in Nederland gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en mensen risico’s kunnen lopen.

    Daarom is besloten dat er permanent oog wordt gehouden op ontwikkelingen op het gebied van waterbeheersing en dat in het uitzonderlijke geval van bijvoorbeeld een natuurramp, waarbij onderzoek nuttig is ter lering, de nodige deskundigheid pas wordt aangetrokken als het zover is.