Terug naar overzicht

Over Industrie, buisleidingen & netwerken

 • Industrie, buisleidingen & netwerken

  De sector Industrie, Buisleidingen en Netwerken kent een uitgebreid werkterrein waarin onderzoek wordt gedaan naar voorvallen. Dit kan op grond van enkelvoudige voorvallen maar ook op thema. De aandachtsgebieden zijn: 

  • Industriële activiteiten zoals de (proces)industrie, olie- en gaswinning (inclusief offshore) en elektriciteitsproductie;
  • Transport van gassen of vloeistoffen door buisleidingen;
  • Netwerken voor telefonie, dataverkeer en elektriciteit.

  Voorvallen in deze sector hebben een grote potentie voor maatschappelijke verontrusting. Zo kunnen voorvallen in de industrie en met buisleidingen grote effecten hebben op de omgeving van de activiteit waarbij het voorval zich heeft voorgedaan. Voor netwerken geldt dat de Nederlandse samenleving in grote mate steeds afhankelijker is geworden van het goed functioneren hiervan. 

  In het Besluit Onderzoeksraad voor Veiligheid is opgenomen dat voor bepaalde voorvallen in deze sector een meldingsplicht aan de Raad geldt. Dit betreffen zware ongevallen in de industrie waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt (zoals omschreven in de Europese richtlijn nr. 96/82/EG) en voorvallen met buisleidingen. Voor de zware ongevallen in de industrie geldt ook een onderzoeksplicht voor de Raad.

  De onderzoeken binnen de sector worden uitgevoerd door eigen onderzoekers van de Raad en daar waar nodig worden zij aangevuld met externe specialisten.

  Melden voorval

  Indien zich een ongeval voordoet dat voldoet aan de criteria van categorie 1 voorvallen, dienen gasnetbeheerders per telefoon direct melding te doen aan:

  A. Alarmnummer Onderzoeksraad 0800 – 6353 688 (0800 Meld OVV)
  B. Storingsnummers van Kiwa Gas Technology: 055 – 539 3328 tijdens kantooruren;
  06 -53287332 buiten kantooruren

  Indien zich een ernstig incident voordoet dat voldoet aan de criteria van categorie 2 voorvallen, dienen regionale gasnetbeheerders per mail of fax binnen 5 werkdagen melding te doen aan de Onderzoeksraad. 

  Mailadres Onderzoeksraad: meld.bl@onderzoeksraad.nl
  Faxnummer Onderzoeksraad: 070 – 333 7078.

  Gas gerelateerde pijpleiding incidenten dienen tevens per fax te worden gemeld aan Kiwa Gas Technology m.b.v. het ‘meldingsformulier gasongevallen’ ten behoeve van de centrale melding en registratie van ongevallen en incidenten.

  Faxnummer Kiwa Gas Technology: 055 – 539 3223.