Terug naar overzicht

Over Defensie

  • Defensie

    De sector Defensie doet onderzoek naar voorvallen binnen alle defensieonderdelen. Te denken valt aan voorvallen binnen de militaire luchtvaart, scheepvaart, wegvervoer en ondergrondse infrastructuur. 

    Het optreden van de krijgsmacht in oorlogssituaties of tijdens operaties ter handhaving van de internationale rechtsorde (vredesmissies) vallen buiten het onderzoeksveld van de Raad. Dat neemt overigens niet weg dat voorvallen in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies, die kennelijk niet zijn veroorzaakt door een krijgshandeling, wel kunnen worden onderzocht.