Terug naar overzicht

Over Crisisbeheersing en hulpverlening

  • Crisisbeheersing en hulpverlening

    Deze sector richt zich vooral op de bestuurlijke en operationele betrokken partijen bij een voorval. Daarmee betreft het werkgebied vooral publieke taken. De directe oorzaak van het voorval zal vaak door een andere sector van de Onderzoeksraad onderzocht kunnen worden. Er zal op zo’n moment dan ook nauw samengewerkt worden. Ook wanneer de oorzaak van een voorval niet wordt onderzocht door de Onderzoeksraad, kunnen de gebeurtenissen, die plaatsvinden na het voorval wel onderzoekswaardig zijn. Daarbij zal vooral het optreden van de operationele diensten en de betrokken bestuurders onderwerp van onderzoek kunnen zijn. Verder zijn er soms voorvallen, waarbij hulpverleners zelf betrokken zijn en kan onderzoek tot relevante aanbevelingen leiden. 

    Bij een onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het daadwerkelijke optreden, maar ook naar de wijze van voorbereiding op crises en ongevallen. In principe worden verstoringen van de openbare orde of misdaden met grote gevolgen, zoals terrorisme, niet onderzocht. Toch kan de hulpverlening na een aanslag weer wel voorwerp van onderzoek worden.