Het onderhavige onderzoek betreft een themastudie naar aanleiding van een aantal concrete gevallen van kindermishandeling met fatale afloop. Ernstige kindermishandeling komt frequent voor. Deskundigen op dit terrein schatten dat 50.000 tot 80.000 kinderen slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Het aantal kinderen dat overlijdt ten gevolge van mishandeling of verwaarlozing is niet bekend maar wordt geschat op enkele tientallen tot ongeveer vijftig per jaar.

Persbericht

Onderzoeksraad kritisch over aanpak kindveiligheid

Den Haag, 13 januari 2011 De overheid is onder de huidige omstandigheden onvoldoende in staat om haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jonge kinderen tussen 0 en 12 jaar binnen gezinnen…

Lees meer over Onderzoeksraad kritisch over aanpak kindveiligheid
Persbericht

Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt kindermishandeling

21 december 2006

Lees meer over Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt kindermishandeling

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Status Afgerond

Fase Publicatie