Onderzoek naar veiligheid, zorg en hulp rond mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

De Onderzoeksraad is een onderzoek gestart naar de veiligheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en hun omgeving. Het gaat de Raad om een breder inzicht in de afwegingen en dilemma’s waarmee zorg- en hulpverleners te maken krijgen wanneer zij veiligheid en goede zorg gestalte willen geven aan deze kwetsbare groep met complexe problemen.

Aan de hand van casuïstiek vormt de Raad zich een beeld van de dynamiek in de verschillende domeinen (zorg, veiligheid en sociaal domein) en over de domeinen heen. De zorg- en hulpbehoeften van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben betrekking op verschillende leefterreinen, vragen om een divers zorg- en hulpaanbod en kunnen ook sterk wisselen in de tijd. De Raad betrekt in zijn onderzoek het gebruik van informatie en besteedt daarbij aandacht aan samenwerking, innovatie en het medisch beroepsgeheim. Ook kijkt de Raad naar de invloed van financiële sturing in relatie tot professionele verantwoordelijkheid. De Onderzoeksraad start dit onderzoek vanwege sterfgevallen en andere ernstige gebeurtenissen rond mensen met een psychiatrische aandoening.
 
Dit onderzoek staat los van het onderzoek naar de veiligheid bij reïntegratie van gedetineerden die een psychiatrische behandeling ondergaan en van tbs-gestelden dat de Onderzoeksraad eind december 2017 bekend heeft gemaakt naar aanleiding van een verzoek van de burgemeester van Zeist.