Terug naar Inzage

Vooraankondiging publicatie onderzoek naar samenwerking kerncentrales grensgebieden

Woensdag 31 januari a.s. publiceert de Onderzoeksraad voor Veiligheid het eindrapport van het onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland als het gaat om de kerncentrales in de grensgebieden.

De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met zijn buurlanden samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Tevens is onderzocht hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt. Of de kerncentrales veilig zijn, is niet onderzocht. Tot aan de publicatiedatum doet de Onderzoeksraad geen nadere inhoudelijke mededelingen over het rapport.