De Reims F172N was om 11.17 uur opgestegen vanaf Rotterdam The Hague Airport voor een bekwaamheidsproef. Aan boord bevonden zich de piloot en een examinator. Nadat het toestel het plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied van Rotterdam The Hague Airport in noordoostelijke richting had verlaten, werd koers gezet richting het laagvlieggebied Gouda. In het laagvlieggebied, ten zuidwesten van Stolwijk, maakte het vliegtuig een manoeuvre waardoor het in korte tijd veel hoogte verloor. Hierbij kwam het vliegtuig in aanraking met een aantal bomen waarbij de linkervleugel afbrak. Het vliegtuig sloeg vervolgens na circa 200 meter tegen de grond. Beide inzittenden kwamen bij het ongeval om het leven. Het vliegtuig werd totaal vernield.

Publicatie onderzoek

Verticale vlucht

Het ongeval ontstond doordat het vliegtuig op lage hoogte in een verticale vlucht kwam en de piloten er niet in slaagden om met een herstelmanoeuvre vanuit deze verticale positie tijdig in een horizontale vlucht te komen. Waardoor het vliegtuig in een verticale vlucht kwam, kon niet met zekerheid worden achterhaald. Tijdens het uitvoeren van de herstelmanoeuvre raakte het vliegtuig met de linkervleugel bomen en was een ongeval niet meer te voorkomen.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Luchtvaart

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond

Fase Publicatie