De Douglas C-53D vetrok omstreeks 14.00 uur vanaf Groningen Airport Eelde voor een VFR-vlucht naar Chichester/Goodwood Airport in het Verenigd Koninkrijk. De bemanning had voor de vlucht een vliegplan ingediend waaruit bleek dat de geplande route vanaf Groningen Airport Eelde naar het zuidwesten ging, via het baken Spijkerboor (SPY) rechtstreeks naar Oostende in België. De route leidde over het IJsselmeer en Markermeer door het plaatselijk luchtverkeerleidingsgebied (CTR) van de luchthaven Schiphol naar de Noordzeekust.

De rapportage treft u aan in de kwartaalrapportage luchtvaart over het vierde kwartaal van 2017.

Kwartaalrapportage Luchtvaart 4e kwartaal 2017

In deze kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het vierde kwartaal van 2017 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Luchtvaart

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond

Fase Publicatie in kwartaalrapportage