Uit het onderzoek is gebleken dat de heteluchtballon, zowel de envelop, de mand als de brander met gasflessen in luchtwaardige staat verkeerden en geen invloed hebben gehad op het ontstaan van het ongeval. Uit het onderzoek naar de weersomstandigheden volgt dat de informatie die voor de vaart beschikbaar was, geen indicatie gaf van een harde wind ten tijde van de ballonvaart en de landing.

De rapportage treft u aan in de kwartaalrapportage luchtvaart over het vierde kwartaal van 2017.

Kwartaalrapportage Luchtvaart 4e kwartaal 2017

In deze kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het vierde kwartaal van 2017 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Luchtvaart

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond

Fase Publicatie in kwartaalrapportage