Op 29 maart 2018 vond een ernstig incident plaats op Schiphol. Een vliegtuig, dat bezig was met de landing op baan 18C, maakt op het laatste moment een doorstart. Een ander vliegtuig had kort daarvoor toestemming gekregen om op te stijgen van baan 24. Omdat het verlengde van beide banen elkaar kruisen, kwamen de vliegtuigen dicht bij elkaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in naar dit voorval.

De rapportage treft u aan in de kwartaalrapportage luchtvaart over het eerste kwartaal van 2018.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Luchtvaart

Startdatum onderzoek

Type Verkort onderzoek

Status Lopend

Fase Onderzoek