De Onderzoeksraad is een onderzoek gestart naar de veiligheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en hun omgeving. Het gaat de Raad om een breder inzicht in de afwegingen en dilemma’s waarmee zorg- en hulpverleners te maken krijgen wanneer zij veiligheid en goede zorg gestalte willen geven aan deze kwetsbare groep met complexe problemen.

Beeldmateriaal

Updates

  • Nieuws

    Onderzoek naar veiligheid, zorg en hulp rond mensen met een ernstige…

Onderzoeksgegevens

Startdatum onderzoek

Status Lopend

Fase Inzage