Rapportage Ongevallen Scheepvaart mei - november 2017

Thema Scheepvaart

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Status Afgerond

Rapportage Ongevallen Scheepvaart mei - november 2017

Uit de scheepvaartongevallen die Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzocht, blijkt dat menselijk handelen vaak één van de oorzaken is van een ongeval, maar soms ook ongevallen voorkomt. Deze rapportage staat in het teken van de meest voorkomende mensgerelateerde risicofactoren.
 
Veiligheid aan boord hangt in belangrijke mate af van hoe bemanningsleden anticiperen op een snel veranderende omgeving. Hiervoor moeten zij zich steeds bewust zijn van de risico’s. Deels vereist dit specifieke kennis en ervaring die gerelateerd is aan het werken op een schip.
 
Andere risicofactoren zijn juist algemener van aard en komen overal voor, ook buiten de scheepvaartsector. Een voorbeeld hiervan is vermoeidheid. Dit veroorzaakt grote risico’s tijdens scheepsoperaties, maar ook bij autorijden. Juist de algemene, niet sectorgebonden risicofactoren veroorzaken in de praktijk de meeste ongevallen.