De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de brand die plaatsvond bij ExxonMobil in Rotterdam op 21 augustus 2017. De Raad onderzoekt hierbij de directe oorzaak van de brand en eventueel achterliggende oorzaken en bekijkt welke lessen er te leren zijn. Vanwege de omvang van de schade van de brand betreft dit een verplicht onderzoek voor de Raad.

Onderzoeksgegevens

Thema Industrie

Startdatum onderzoek

Type Verkort onderzoek

Status Lopend

Fase Onderzoek