De Onderzoeksraad voor Veiligheid is naar aanleiding van de aanwezigheid van het bestrijdingsmiddel fipronil in de voedselketen een onderzoek begonnen. Het onderzoek zal zich onder meer richten op:

  • de instituten en organisaties (publiek en privaat) die betrokken zijn bij voedselveiligheid en wat hun rol is bij incidenten;
  • de rol en  het functioneren van de NVWA;
  • de eigen verantwoordelijkheid en functioneren van partijen in de voedselketen, inclusief certificering en zelfregulering.

De Onderzoeksraad zal de bevindingen en aanbevelingen uit eerder onderzoek naar risico’s in de vleesketen en salmonella in gerookte zalm meenemen in dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek door mevrouw Sorgdrager naar fipronil in eieren zullen in het onderzoek worden betrokken.

Onderzoeken van de Raad zijn gericht op het verbeteren van de veiligheid en gaan niet in op schuld of aansprakelijkheid. Het eindrapport zal naar verwachting in de tweede helft van 2018 worden gepubliceerd.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Startdatum onderzoek

Status Lopend

Fase Onderzoek