Op zaterdag 7 november 2015 vond omstreeks 15.30 uur een ongecontroleerde emissie van biogas plaats bij de vergistinginstallatie van Ecoson. Schuimvorming in de installatie leidde ertoe dat de druk in de navergister opliep. Vervolgens is het flexibele foliedak van deze tank losgekomen van de bevestigingsband op de tank. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dit voorval onderzocht.

Publicatie

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Industrie

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond

Fase Publicatie