In de periode tussen 23 november 2015 en 27 januari 2016 kwam bij Shell Moerdijk onopgemerkt ruim 27 ton ethyleenoxide in de buitenlucht terecht. Ethyleenoxide is een zeer gevaarlijke stof die bij directe blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Daarom moet vermeden worden dat medewerkers of omwonenden blootgesteld worden aan deze stof. Brzo-bedrijven zoals Shell Moerdijk moeten daarom alle mogelijke maatregelen inzetten op het voorkomen van uitstoot en – indien dit onvermijdelijk is – op het beperken van de schadelijke effecten. 

De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe het mogelijk was dat er bij Shell Moerdijk ruim twee maanden een grote hoeveelheid ethyleenoxide onopgemerkt in de atmosfeer is vrijgekomen.

Publicatie

Persbericht

Shell Moerdijk moet uitstoot gevaarlijke stoffen voorkomen

Shell Moerdijk moet meer maatregelen nemen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen, ongeacht de mogelijke effecten van de emissie. Hiermee kan Shell betere invulling geven aan zijn…

Lees meer over Shell Moerdijk moet uitstoot gevaarlijke stoffen voorkomen

Onderzoek

Nieuws

Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt emissies Shell Moerdijk

De Onderzoeksraad gaat de emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk onderzoeken. Volgens Shell is hierbij vanaf november 2015 in totaal circa 25 ton van het gas vrijgekomen in de buitenlucht.

Lees meer over Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt emissies Shell Moerdijk

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Industrie

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Status Afgerond

Fase Publicatie