mr. Tjibbe Joustra

Voorzitter

Tjibbe Joustra rondde in 1975 zijn studie Recht af en begon zijn loopbaan bij de juridische afdeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Sinds 1983 was hij plv. secretaris-generaal en vanaf 1987 secretaris-generaal bij het ministerie LNV. Deze functie heeft Joustra vervuld tot eind 2001. Vervolgens werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV en hield deze functie aan tot april 2004. Vijf jaar lang was Joustra nationaal coördinator terrorismebestrijding. Van 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2011 was hij voorzitter van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (VBP) en voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Per 1 februari 2011 heeft hij deze taken neergelegd en is hij prof. mr. Pieter van Vollenhoven opgevolgd als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Toezicht NSOB
  • Voorzitter Raad van Toezicht NPO
  • Voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen
  • Voorzitter Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek
  • Voorzitter De Letselschade Raad
  • Voorzitter Dutch Milk Foundation
  • Voorzitter Raad van Advies G4S Group
  • Lid Raad van Advies Autoriteit Persoonsgegevens
  • Lid bestuur Stichting Maatschappij en Veiligheid