In dit rapport worden twee ernstige incidenten bij dezelfde luchtvaartmaatschappij geanalyseerd. Bij beide incidenten was bij de start onvoldoende vermogen van de motoren ingesteld. Dat kwam doordat er verkeerde gegevens waren gebruikt voor het berekenen van het te selecteren motorvermogen. Doordat deze verkeerde gegevens ook werden gebruikt om de startsnelheden te berekenen, waren ook de startsnelheden niet correct. Bij beide incidenten werd daardoor niet voldaan aan de veiligheidsmarges die zijn gesteld aan startprestaties voor verkeersvliegtuigen. Het te lage motorvermogen had in beide gevallen tot gevolg dat de startrol langer was dan gebruikelijk.
 
Het volledige rapport is in het Engels gepubliceerd en heeft een uitgebreide Nederlandse samenvatting.

Onderzoeksgegevens

Thema Luchtvaart

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond

Fase Publicatie