Het motorvliegtuig vloog op 1400 voet nabij Harderwijk toen een drone op kleine afstand het toestel passeerde op dezelfde hoogte. De rapportage treft u aan in de kwartaalrapportage luchtvaart over het tweede kwartaal 2013. 

Onderzoeksgegevens

Thema Luchtvaart

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond

Fase Afronding