Naar aanleiding van een aantal recente incidenten in de vleessector en mede op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken is de Onderzoeksraad een onderzoek begonnen naar de risico’s voor de voedselveiligheid in de vleesketen. De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe die veiligheid op papier is geborgd en hoe overheid (inclusief toezicht) en betrokken bedrijven daar in de praktijk mee omgaan.

Publicatie

Persbericht

Veiligheid vlees niet gewaarborgd

Bedrijfsleven en overheid slagen er niet in de veiligheid van het vlees in de schappen te waarborgen. Het slachtproces in Nederlandse slachterijen biedt te weinig zekerheden om te voorkomen dat…

Lees meer over Veiligheid vlees niet gewaarborgd

Melding

Persbericht

Onderzoek naar risico's voedselveiligheid vleesverwerkende industrie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding een aantal recente incidenten in de vleesverwerkende industrie en mede op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken besloten een…

Lees meer over Onderzoek naar risico's voedselveiligheid vleesverwerkende industrie

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Status Afgerond

Fase Publicatie