Op donderdag 21 juli 2022 vond op de Nieuwe Maas in Rotterdam een aanvaring plaats tussen een watertaxi en een havenrondvaartboot. Alle opvarenden konden worden gered. Direct na het incident verzamelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid informatie en sprak met betrokken partijen. Op basis van deze eerste bevindingen stelt de Raad een onderzoek in naar de aanvaring en de omstandigheden op de Nieuwe Maas.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Scheepvaart

Startdatum onderzoek

Type Verkort onderzoek

Status Lopend