Op woensdag 31 augustus 2022 vond een dodelijk ongeval plaats op een historisch zeilschip uit Harlingen toen de giek brak en een opvarende trof. De giek bleek aangetast door houtrot en brak daardoor.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft eerder dergelijke ongevallen onderzocht. Op 21 augustus 2016 en op 20 maart 2019 kwamen er in totaal vier mensen om het leven doordat een gedeelte van de mast afbrak en op hen terecht kwam. In beide gevallen brak een gedeelte van de mast af, doordat deze was aangetast door houtrot. Meer informatie hierover is te vinden op de onderzoekspagina: ‘Mastbreuk zeilschip Harlingen’.

Naar aanleiding van het ongeval in augustus 2022 start de Onderzoeksraad voor Veiligheid een opvolgingsonderzoek. In het opvolgingsonderzoek wordt nagegaan in hoeverre er lessen kunnen worden geleerd en wat er nodig is om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Scheepvaart

Startdatum onderzoek

Type Verkort onderzoek

Status Lopend