Het derde deelonderzoek naar de aanpak van de coronacrisis gaat over de periode vanaf juli 2021. Het onderzoek richt zich op onderwerpen die relevant waren voor de gehele duur van de coronacrisis, zoals  de doelstellingen en strategieën van het kabinet en de wijze waarop zicht is gehouden op het virus en de gevolgen. Als ook de afwegingen rondom de invoering en versoepeling van maatregelen.

In mei 2020 besloot de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek te doen naar de aanpak van de Coronacrisis door de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen. De Raad doet dit onderzoek mede op verzoek van het kabinet. Doel van het onderzoek is om lessen te trekken voor de toekomst.

De coronapandemie heeft geleid tot een internationale, langdurige crisis. Wat begon als een gezondheidscrisis breidde zich in snel tempo uit tot een brede maatschappelijke crisis. De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert het onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis in Nederland daarom in verschillende deelrapporten. Deel I is reeds gepubliceerd en beschrijft de voorbereiding op een pandemie en de aanpak van de crisis in de periode tot en met september 2020. Publicatie van deel 2, over de periode september 2020 tot juli 2021, wordt rond de zomer 2022 verwacht. Deel 3 wordt in 2023 verwacht.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Startdatum onderzoek

Gerelateerde onderzoeken