Het tweede deelonderzoek naar de aanpak van de coronacrisis richt zich op de periode van september 2020 tot juli 2021. In dit deel wordt de aanpak van het vaccinatieprogramma onderzocht en drie ingevoerde maatregelen uit deze periode: de mondkapjesplicht, de scholensluiting van basis- en voortgezet onderwijs en de avondklok. De Onderzoeksraad verwacht het tweede deelrapport rond de zomer van 2022 te publiceren.

In mei 2020 besloot de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek te doen naar de aanpak van de Coronacrisis door de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen. De Raad doet dit onderzoek mede op verzoek van het kabinet. Doel van het onderzoek is om lessen te trekken voor de toekomst.

De coronapandemie heeft geleid tot een internationale, langdurige crisis. Wat begon als een gezondheidscrisis breidde zich in snel tempo uit tot een brede maatschappelijke crisis. De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert het onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis in Nederland daarom in verschillende deelrapporten. Deel I is reeds gepubliceerd en beschrijft de voorbereiding op een pandemie en de aanpak van de crisis in de periode tot en met september 2020. Na deel 2 zal ook nog een deel 3 verschijnen, over de periode vanaf juli 2021.

 

Beeldmateriaal

Updates

  • Update

    Onderzoeksraad publiceert resultaten coronaonderzoek in deelrapporten

Onderzoeksgegevens

Startdatum onderzoek

Status Lopend

Gerelateerde onderzoeken