Op een Italiaanse chemicaliëntanker heeft op 15 december 2021 rond 07:45 uur lokale tijd in ladingtank 5 stuurboord een explosie plaatsgevonden waardoor de tank is opengescheurd.

Op het moment van het voorval lag het schip aangemeerd in de Donauhaven in Rotterdam om een lading Hepteen te lossen. De explosie in ladingtank 5 stuurboord kon ontstaan omdat  een explosief mengsel door statische elektriciteit tot ontsteking kwam in de tank.  

Kijk voor meer informatie in de Rapportage Ongevallen Scheepvaart juli 2022 – december 2022

Onderzoeksgegevens

Thema Scheepvaart

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond