Op het strand bij Katwijk raakte een kind ernstig gewond aan het hoofd doordat het door een modelvliegtuig werd geraakt.

Het ongeval werd veroorzaakt doordat de bestuurder de controle over het modelvliegtuig verloor. Uit het weerrapport blijkt dat de weersomstandigheden ongeschikt waren om een vlucht met een modelvliegtuig te maken. De windsnelheid was te hoog om een modelvliegtuig van twee kilogram met een elektromotor goed te kunnen besturen. Hoewel er geen limieten aan de weersomstandigheden zijn gesteld voor het vliegen met modelvliegtuigen, waren de heersende windcondities voldoende aanleiding om te besluiten een vlucht met een dergelijk modelvliegtuig niet uit te voeren.

Kijk voor meer informatie in de kwartaalrapportage luchtvaart 3e kwartaal 2022.

Onderzoeksgegevens

Thema Luchtvaart

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond