Kwartaalrapportage Luchtvaart 3e kwartaal 2021

In de kwartaalrapportage Luchtvaart 3e kwartaal kondigt de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder meer een onderzoek aan naar het gebruik van verkeerde gegevens voor de berekening van de startprestatie.

Het is nog steeds dringend nodig, zoals de Raad eerder heeft aanbevolen, een systeem in te voeren dat ernstige invoerfouten bij het berekenen van de startprestatie detecteert en/of waarschuwt voor onvoldoende beschikbare startbaanlengte, dan wel waarschuwt bij ongewoon lage versnellingen voor de daadwerkelijke vliegtuigconfiguratie. Met alleen de focus op het aanscherpen van operationele procedures worden deze voorvallen niet voorkomen. Ook benadrukt de Raad het belang van het veiligstellen van Cockpit Voice Recorder opnames om de feiten vast te kunnen stellen als onderdeel van een veiligheidsonderzoek en daaruit optimaal te kunnen leren.

Meer over luchtvaartvoorvallen is te vinden in de kwartaalrapportage luchtvaart 3e kwartaal