Risico-inventarisatie noodzakelijk bij aanpassing werkprocessen op schepen

Wanneer bestaande werkprocessen worden aangepast, is het noodzakelijk dat deze op veiligheid worden getoetst door middel van een risico-inventarisatie, gevolgd door een evaluatie en adequate maatregelen om de risico’s weg te nemen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport ‘Tussendek valt in ruim met fatale afloop - Lessen uit het voorval aan boord van de FWN Rapide’ dat vandaag is gepubliceerd. Het voorval, waarbij één persoon overleed, vond plaats op 2 september 2019 aan boord van een Nederlands vrachtschip in de haven van Georgetown (Guyana). Bij het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte werd volgens een aangepaste procedure gewerkt met een tussendek dat daar niet voor bestemd of geschikt was.

Om een aangepast werkproces veilig uit te voeren, moet tenminste een deskundige op het gebied van arbeidsveiligheid betrokken worden. Bij de FWN Rapide werd een werkwijze die uit praktisch oogpunt aan boord werd ontwikkeld, beschreven en in het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) opgenomen. Hierdoor ontbraken effectieve beheersmaatregelen om veilig te kunnen werken met het tussendek als werkplatform. Het tussendek was daar namelijk niet voor bestemd of geschikt.

Risico-inventarisatie door gekwalificeerde deskundigen

In het rapport richt de Raad zijn aanbevelingen onder andere aan de scheepsbeheerder. Deze dient voorafgaand aan het aanpassen van werkprocedures de risico’s te laten inventariseren en evalueren door gekwalificeerde deskundigen. Ook moeten deze deskundigen betrokken worden bij het opstellen van veiligheidsbeheersmaatregelen die nodig zijn om de geïnventariseerde risico’s te verlagen.

Bekijk hier de onderzoekspagina 'Tussendek valt in ruim met fatale afloop - Lessen uit het voorval aan boord van de FWN Rapide' met het rapport en de aanbevelingen.