Meer aandacht voor verkeersveiligheid van rijhulpsystemen

Aan de introductie en het gebruik van rijhulpsystemen in auto’s zijn nieuwe soorten risico’s verbonden die nog onvoldoende onderkend, gemonitord en beheerst worden. Bij de ontwikkeling en verkoop van rijhulpsystemen in auto’s zou de verbetering van verkeersveiligheid centraal moeten staan. In het rapport ‘Wie stuurt? – Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’ in november 2019 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid aanbevelingen gedaan om dit te bereiken.

Uit de reacties op de aanbevelingen blijkt dat verschillende activiteiten zijn ondernomen om de verkeersveiligheid van rijhulpsystemen te verbeteren. Het duurt nog enige tijd om tot resultaten, zoals nieuwe regelgeving of een aanpast toelatingskader, te komen.

Meer aandacht voor de gebruiker
De aanbevelingen van de Raad hebben gezorgd voor een verdere versnelling en intensivering van de bestaande initiatieven en hebben geleid tot nieuwe acties. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) speelt daar een belangrijke rol in. De RDW houdt zich sinds de publicatie van het rapport bezig niet alleen bezig met technische aspecten, maar ook met het functioneren van de gebruiker. Internationaal heeft I&W het voortouw genomen en het belang van gebruikersaspecten en maatschappelijk verantwoord innoveren geagendeerd. Binnen de UNECE wordt hier door verschillende werkgroepen verder invulling aan gegeven.

Autofabrikanten aan zet
Internationale brancheorganisaties OICA en ACEA hebben geen concrete initiatieven genoemd waarmee autofabrikanten en innovators in de auto-industrie zich proactief inzetten voor verbetering van de verkeersveiligheid. Zij verwijzen naar Europese regelgeving waaraan goedkeuring van en het toezicht op motorvoertuigen en hun systemen, moet voldoen. De Onderzoeksraad heeft in zijn rapport juist geconcludeerd dat huidige regelgeving onvoldoende waarborgen biedt voor (introductie van) veilige rijhulpsystemen vanwege de snelle technologische ontwikkelingen. Het is mogelijk dat individuele fabrikanten al maatschappelijk verantwoord innoveren. Dat is voor de Onderzoeksraad uit de reacties op de aanbevelingen niet inzichtelijk geworden. 

De volledige reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de opvolging van de aanbevelingen is te vinden op de onderzoekspagina: Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer.

 

UNECE: United Nations Economic Commission for Europe een speciale VN-commissie die een deel van de Europese regelgeving invult.   
OICA: Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles.
ACEA: European Automobile Manufacturers’ Association.