dr. Erica Bakkum

Raadslid

Erica Bakkum rondde haar studie geneeskunde in 1990 in Leiden af. Zij specialiseerde zich in de gynaecologie en was werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Amsterdam Medisch Centrum. In 1994 promoveerde mevrouw Bakkum aan de Universiteit van Leiden en het Leiden BioScience Park. Zij werkte tot 2018 in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam als medisch specialist en was voorzitter van de medische staf. Zij had hiernaast verschillende toezichthoudende- en bestuursfuncties. Van 2018 tot en met 2021 was mevrouw Bakkum Lid Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Leeuwarden. Haar werk kenmerkt zich door het, met een vernieuwende blik, verbinden van mensen en organisaties.

Vanuit haar expertise van de gezondheidszorg levert mevrouw Bakkum binnen de Raad een belangrijke bijdrage aan het leren van voorvallen. Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke thema’s en een belangrijk goed voor ieder mens. Wanneer het een keer onverwacht niet goed gaat is het noodzakelijk hiervan te leren. Vanuit haar brede, bestuurlijke, toezichthoudende en professionele, achtergrond draagt mevrouw Bakkum hieraan bij.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Erasmus Medisch Centrum
  • Lid Raad van Commissarissen VvAA