Structurele tekortkomingen blijven risico bij Apache-helikoptervluchten

De Onderzoeksraad heeft in september 2018 aanbevelingen gedaan in zijn onderzoek naar de Apache-helikopter van Defensie, die op 13 november 2017 nabij de plaats Zoelmond tegen een bliksemdraad van een hoogspanningslijn vloog . Het onderzoek heeft aangetoond dat eerder geconstateerde tekortkomingen op het gebied van vlieguren voor training en het gebruik van verouderd kaartmateriaal nog niet voldoende zijn opgelost. Deze tekortkomingen vormen nog steeds een risico voor een veilige vluchtuitvoering.

Op de aanbevelingen van het door de Onderzoeksraad gepubliceerde rapport ´Draadaanvaring Apache helikopter tijdens nachtvliegen Zoelmond’ heeft de staatssecretaris van Defensie per brief gereageerd. De Onderzoeksraad reageert daarop met deze notitie.

Maatregelen in 2025 op orde
De Onderzoeksraad verwacht van Defensie dat risico’s voor inwoners van Nederland tijdens een oefening zo laag mogelijk worden gehouden. Uit de reactie van de staatssecretaris op de aanbevelingen blijkt dat aanbevelingen niet of vertraagd worden uitgevoerd. Zo heeft Defensie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een waarschuwingssysteem om hoogspanningslijnen te signaleren, maar kiest niet voor het installeren van een dergelijk systeem. Verder ondervinden de maatregelen gericht op het verhogen van het aantal trainingsuren en de vluchtvoorbereiding vertraging. De trainingscapaciteit is naar verwachting in 2025 op orde, tot die tijd blijft het aantal vlieguren onder de norm. Het verbeteren van het kaartmateriaal is in gang gezet, maar het kan tot 2023 duren voordat verbeteringen zichtbaar zijn.

De volledige reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de opvolging van de aanbevelingen en het rapport zijn te vinden op de onderzoekspagina: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/12282/draadaanvaring-apache-helikopter-tijdens-nachtvliegen-zoelmond