De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de wijze waarop burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange schadelijke industriële uitstoot en lozingen. Blootstelling aan industriële stoffen kan schade veroorzaken aan de gezondheid. Dit kan door eenmalige uitstoot of lozing zijn, maar ook door een opeenstapeling van stoffen in de loop van de tijd. Onderdeel van het onderzoek is in hoeverre rekening wordt gehouden met gezondheidseffecten voor omwonenden bij het toestaan en controleren van langdurige industriële uitstoot.

De Raad onderzoekt hiervoor de situatie rondom Tata Steel in IJmuiden en mogelijk ook andere industriële complexen in Nederland waar dezelfde problematiek speelt. In september 2021 maakte de Raad bekend het lopende onderzoek uit te breiden naar de veiligheid van omwonenden van industriële complexen in Nijmegen en Dordrecht. In deze regio’s zijn er bij bewoners zorgen over de uitstoot van Asfalt Productie Nijmegen en Chemours (en voorheen DuPont de Nemours) in Dordrecht. Met de uitbreiding van het onderzoek kunnen bredere lessen geleerd worden die ook toepasbaar zijn op andere regio’s. 

Beeldmateriaal

Updates

  • Update

    Uitbreiding onderzoek naar veiligheid omwonenden industrie

  • Nieuws

    Start onderzoek risico’s omwonenden door uitstoot industrie

Onderzoeksgegevens

Thema Industrie

Startdatum onderzoek

Status Lopend