Tijdens de landing sloeg het toestel over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand. De piloot bleef ongedeerd. Het toestel raakte zwaar beschadigd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft eerder een soortgelijk ongeval onderzocht. De Onderzoeksraad concludeerde dat een onstabiele weersituatie, die de werklast van de piloot verhoogde, evenals een correctie op een iets te vlakke eindnadering, hebben geleid tot een lagere neusstand dan normaal bij het afvangen. Dit resulteerde in een stuiterlanding en het vervolgens afbreken van het neuswiel, waarna het vliegtuig over de kop sloeg.

De drie soortgelijke ongevallen in Nederland (in 2019, 2020 en 2021) met een TL-3000 Sirius-toestel vonden allemaal plaats tijdens de landing en worden gekenmerkt door een afgebroken neuslandingsgestel, gevolgd door het over de kop slaan van het toestel. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het ontwerp van het neuslandingsgestel verder niet onderzocht, omdat de focus van het onderzoek op de operationele aspecten lag. De Veiligheidscommissie Middenmeer heeft onderzoek verricht en de resultaten hiervan gedeeld met de Onderzoeksraad. Deze zijn meegenomen in het onderzoek van de Onderzoeksraad.

Meer informatie over dit voorval is te vinden in de kwartaalrapportage luchtvaart 3e kwartaal 2021.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Luchtvaart

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond