Onderzoeksraad deelt aandachtspunten op onderzoeken 112-storing

Op 24 juni 2019 vond er een grote storing plaats bij KPN, waardoor het alarmnummer ruim drie uur nagenoeg onbereikbaar was. Na de storing deden drie inspectiediensten afzonderlijk onderzoek naar de (technische) oorzaken van de storing bij KPN, de bereikbaarheid van de hulpdiensten en de knelpunten bij de hulpverlenende instanties. In een brief, gericht aan de minister van Justitie en Veiligheid, geeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn visie op de drie onderzoeken. Als reactie op de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken deelt de Raad meerdere aandachtspunten over zaken die ondanks de onderzoeken geen aandacht krijgen.

Onderzoek door drie inspectiediensten

De Onderzoeksraad heeft na de KPN-storing besloten geen eigen onderzoek te starten, in afwachting van de uitkomsten van de onderzoeken door de verschillende inspecties. Op 25 juni 2020 zijn de drie inspectierapporten aangeboden aan de Tweede Kamer, waarna de Onderzoeksraad deze rapporten ook heeft geanalyseerd.

Aandachtspunten

Ondanks het grondige onderzoek van de inspectiediensten en de daaruit voortvloeiende nuttige conclusies, merkt de Onderzoeksraad op dat diverse zaken geen aandacht krijgen in de rapporten. Er wordt in de onderzoeken niet stilgestaan bij de afhankelijkheid van één provider voor het 112-alarmeringssysteem en de onwenselijke kwetsbaarheid die dat oplevert. Ook een kritische analyse van de 112-keten als geheel ontbreekt, terwijl de storing in juni 2019 - net als eerdere storingen in 2015 en 2017 - laat zien dat een storing in een onderdeel van de keten effect heeft op het geheel. De Onderzoeksraad zet daarom vraagtekens bij het lerend vermogen van de betrokken organisaties.

De Onderzoeksraad hoopt met het aanreiken van de aanvullende aandachtspunten bij te dragen aan de effectiviteit van de door de minister te nemen maatregelen.

 

Lees hier de brief gericht aan de minister van Justitie en Veiligheid.