29 april 2014: Recent werd in de media gesuggereerd dat de Onderzoeksraad een rapport zou hebben uitgebracht over dit ongeval. Dit is echter onjuist. De Onderzoeksraad heeft destijds feitelijke informatie verzameld over het ongeval en heeft vervolgens besloten geen verder onderzoek te doen. Bij het besluit heeft ondermeer een rol gespeeld dat Defensie zelf onderzoek zou uitvoeren.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 12 juni 2014.

Onderzoeksgegevens

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport