De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar aanleiding van het beveiligingslek in de software van Citrix dat in december 2019 bekend werd. Bij het onderzoek kijkt de Raad met name naar de aanpak in de maanden na de ontdekking van het beveiligingslek. De Raad geeft daarbij bijzondere aandacht aan de governance van digitale veiligheid in ons land en betrekt ook andere voorvallen. Welke partijen, publiek en privaat, hebben welke verantwoordelijkheid en welke bevoegdheid om de digitale veiligheid te borgen en hoe zijn deze ingezet om de gevolgen van dit lek te beperken? Het doel van het onderzoek is het vergroten van de digitale veiligheid in Nederland.

Beeldmateriaal

Updates

  • Nieuws

    Contact opnemen over dit onderzoek

Onderzoeksgegevens

Startdatum onderzoek

Status Lopend