De Onderzoeksraad voor Veiligheid start – mede naar aanleiding van het verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat - een beknopt vervolgonderzoek naar vliegen boven conflictgebieden. Hiermee wil de Raad inzicht krijgen in hetgeen de luchtvaartsector en staten in de praktijk doen om de risico’s te beheersen. Op basis van dat inzicht doet de Raad eventueel aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een betere beheersing van de risico’s.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Luchtvaart

Startdatum onderzoek

Type Verkort onderzoek

Status Lopend

Gerelateerde onderzoeken