Brochures

Wat onderzoekt de Onderzoeksraad? En hoe verloopt een onderzoek? Algemene informatie over de Onderzoeksraad is te vinden in de brochures op deze pagina.

In de brochure 'Voor veiligheid' vindt u naast algemene informatie over de Onderzoeksraad ook een beknopte weergave van de bevoegdheden van de onderzoekers. 

De brochure 'Veiligheid vergroten door onderzoek' bevat naast algemene informatie over de Onderzoeksraad en de terreinen van onderzoek ook een schematisch overzicht van de verschillende fasen in het onderzoeksproces.