In april 2019 besloot de Onderzoeksraad een onderzoek te starten naar een duikongeval bij Defensie op 9 april 2019. Bij een duik voor de kust van België raakte een marineduiker ernstig gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wilde daarbij achterhalen wat de directe en achterliggende oorzaken waren van het voorval en bekeek daarbij ook de gebruikte duikapparatuur.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet op basis van het eerste technische onderzoek geen aanleiding om verder onderzoek te doen. De verwachting is dat er ook met nader onderzoek door de Onderzoeksraad weinig veiligheidswinst te behalen valt. Daarom heeft de Raad op 11 juni 2019 besloten het onderzoek te stoppen.

Onderzoeksgegevens

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond

Fase Stopgezet