Verkenning maatschappelijke effectiviteit (2019)

Op welke wijze levert de Onderzoeksraad de meest effectieve bijdrage aan de samenleving? De Raad heeft weliswaar naam gemaakt met zijn onderzoeken, maar mag daarom nog niet op zijn lauweren rusten. Daarom onderzoeken de auteurs in deze publicatie hoe de ervaring, deskundigheid en bevoegdheden van de Onderzoeksraad het beste kunnen worden ingezet. Dit is de start van een discussie binnen de raad waarvan het nog niet duidelijk is hoe die precies zal uitpakken. Dat zal in de komende jaren blijken.

Lees hier Verkenning maatschappelijke effectiviteit - Onderzoek in het belang van de samenleving.