Bij Shell Nederland Raffinaderij B.V. te Rotterdam werd op 17 februari 2007 tijdens schoonmaakwerkzaamheden een afgeblind uitstekend leidingdeel aan een vat (stomp) zeer waarschijnlijk geraakt door een graafmachine en scheurde gedeeltelijk af. De stookgastoevoer naar dit vat was niet gesloten en hierdoor kwam circa twintig ton stookgas vrij. Er vond geen ontsteking plaats, zodat het voorval beperkt bleef tot een emissie van brandgevaarlijk stookgas. De brandweer heeft waterschermen ingezet om verspreiding van het gas te beperken.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Industrie

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond

Fase Publicatie