De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft besloten het onderzoek naar de ethyleenoxide emissies bij Sterigenics Holland B.V. te Zoetermeer in de jaren 2006, 2007 en 2008 niet voort te zetten. Het rapport van de commissie De Grave is ingegaan op de onderzoeksvragen die naar voren kwamen uit het onderzoek van de Onderzoeksraad en de Onderzoeksraad kan zich vinden in de bevindingen van de commissie De Grave. Ook is geconstateerd dat de resultaten van het onderzoek van de commissie openbaar zijn, net als de resultaten van andere door de gemeente ingestelde onderzoeken, en onder de aandacht zijn gebracht van een breed publiek. Hierdoor heeft een verder onderzoek van de Onderzoeksraad weinig toegevoegde waarde.

Langdurige uitstoot ethyleenoxide, Sterigenics, Zoetermeer

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Industrie

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Type Verkort onderzoek

Status Afgerond

Fase Publicatie