Woo-verzoek Onderzoeksraad

U heeft recht op informatie van de overheid. Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen om informatie vragen bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Onderstaande uitleg geeft aan hoe u dit kunt doen en aan welke voorwaarden uw verzoek moet voldoen.

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt.
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan dus gaan om documenten, geluidsopnamen, foto's of video's.
  • Het gaat om informatie die in bezit is van Onderzoeksraad voor Veiligheid.
  • Het gaat om informatie die inhoudelijk geen betrekking heeft op een onderzoek van de Onderzoeksraad. Rapporten van de Onderzoeksraad zijn openbaar, conceptrapporten en onderliggende onderzoeksinformatie zijn dat niet. Dit is bepaald in artikel 59, vijfde lid, van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid.

Indienen Woo-verzoek

Bij voorkeur ontvangen wij uw verzoek schriftelijk, per brief of per e-mail. In uw verzoek dient u de volgende gegevens te vermelden:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw handtekening; en
  • welke informatie u precies wilt ontvangen.

U kunt uw Woo-verzoek verzenden naar:

Onderzoeksraad voor Veiligheid
Juridische Zaken
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

U kunt uw Woo-verzoek ook indienen per e-mail. Het e-mailadres is juridisch@onderzoeksraad.nl.

Afhandeling

Informatie die (al) openbaar is, wordt zonder meer verstrekt door de ambtenaar die het verzoek heeft ontvangen of in behandeling heeft. Over alle andere Woo-verzoeken beslist de voorzitter van de Onderzoeksraad of de door hem gemandateerde functionaris.

Termijn afhandeling

Binnen 4 weken na ontvangst moet er over uw verzoek zijn beslist. De beslissingstermijn kan echter eenmalig met maximaal 2 weken worden verlengd. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld voordat de eerste 4 weken zijn verstreken.

Contactpersoon inzake de Wet open overheid

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het kader van de Wet open overheid? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

U kunt contact opnemen met de Woo-contactpersoon:

Meer informatie over Woo-verzoeken

Indien u meer wilt weten over het indienen van Woo-verzoeken kunt u de informatiepagina Woo van de Rijksoverheid bezoeken.