Wob-verzoek Onderzoeksraad

Iedereen kan om informatie vragen bij de Onderzoeksraad. Hier leest u hoe een aanvraag wordt gedaan en aan welke voorwaarden uw verzoek moet voldoen.

Een Wob-verzoek doen bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid

U heeft recht op informatie van de overheid. Op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) kan iedereen om informatie vragen bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Onderstaande uitleg geeft aan hoe u dit het best kunt doen en aan welke voorwaarden uw verzoek moet voldoen.

Uw Wob-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt.
 • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan dus gaan om documenten, geluidsbanden, foto's of video's.
 • Het gaat om informatie die in bezit is van Onderzoeksraad voor Veiligheid.
 • Het gaat om informatie die inhoudelijk geen betrekking heeft op een onderzoek van de Onderzoeksraad. Rapporten van de Onderzoeksraad zijn openbaar, alle onderliggende onderzoeksinformatie is dat niet. Dit is bepaald in artikel 59 lid 5 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid.

Indienen Wob-verzoek

Bij voorkeur ontvangen wij uw verzoek schriftelijk, per brief of per email. In uw verzoek dient u de volgende gegevens te vermelden:

 • uw naam,
 • uw adres,
 • uw handtekening, en
 • welke informatie u wilt ontvangen.

U kunt uw Wob-verzoek verzenden naar:

Onderzoeksraad voor Veiligheid
Afdeling Bestuurlijke Zaken, Advies en Communicatie
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

U kunt uw Wob-verzoek ook indienen per email. Het emailadres is info@onderzoeksraad.nl.

Kosten Wob-verzoek

Bij omvangrijke verzoeken kan het zijn dat de Onderzoeksraad kosten in rekening brengt voor kopieën. Hiervoor worden de wettelijke maximumtarieven gehanteerd:

 • minder dan 6 kopieën: geen kosten;
 • 6 tot 13 kopieën: € 4,50;
 • 14 kopieën of meer: € 0,35 per kopie. 

Wilt u ook een uittreksel of samenvatting van de inhoud van de documenten? Dan betaalt u maximaal € 2,25 per pagina van het uittreksel of de samenvatting.

Afhandeling

Informatie die (al) openbaar is, wordt zonder meer verstrekt door de ambtenaar die het verzoek heeft ontvangen of in behandeling heeft. Over alle andere Wob-verzoeken beslist de voorzitter van de Onderzoeksraad of de door hem gemandateerde functionaris.

Termijn afhandeling

Binnen 4 weken na ontvangst moet er over uw verzoek zijn beslist. De beslissingstermijn kan echter één keer met maximaal 4 weken worden verlengd. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld voordat de eerste 4 weken zijn verstreken.

Meer informatie over Wob-verzoeken

Indien u meer wilt weten over het indienen van Wob-verzoeken kunt u de informatiepagina’s over de Wob van de Rijksoverheid bezoeken.