In het onderzoek is een vijftal ongevallen betrokken waarbij hefbare stuurhuizen direct dan wel indirect een belangrijke rol hebben gespeeld. Bij het onderzoek naar de toedracht bij elk van de ongevallen werd al spoedig duidelijk dat er een aantal onderliggende en structurele veiligheidsaspecten bij deze ongevallen een rol heeft gespeeld. Deze aspecten hadden betrekking op het ontbreken van adequate wet- en regelgeving ten aanzien van de plaatsing, constructie en het onderhoud van de hefbare stuurhuizen.

Onderzoeksgegevens

Thema Scheepvaart

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Status Afgerond

Fase Publicatie