De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe. De Raad richt zich hierbij met name op de gevolgen van het ongeval, de lokale situatie in het Nederlandse Waddengebied en de vaarroute van het schip.

Panama, onder wiens vlag het schip voer, doet onderzoek naar de oorzaak van het voorval en de situatie aan boord van het schip. Er is samenwerking tussen de verschillende raden. Op 12 december 2019 heeft het internationale onderzoeksteam een tussentijds rapport uitgebracht.    

Beeldmateriaal

Updates

  • Update

    Tussentijds rapport internationaal onderzoeksteam MSC Zoe

Onderzoeksgegevens

Thema Scheepvaart

Startdatum onderzoek

Status Lopend