Opvolging aanbevelingen

Bij de meeste onderzoeken doet de Onderzoeksraad aanbevelingen voor verbetering. Publieke partijen (overheid) en private partijen moeten daar binnen zes maanden op reageren. In deze reactie moeten de partijen laten zien hoe zij de aanbevelingen oppakken en welke vorderingen zijn gemaakt. De Raad verzamelt alle reacties en beoordeelt deze in samenhang. Op basis hiervan wordt een reactie van de Raad gepubliceerd. De Raad kan ook besluiten een onderzoek naar de opvolging van aanbevelingen te doen.

> terug naar Werkwijze Onderzoeksraad