Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde algemene vragen.

Heeft u een specifieke of sector gerelateerde vraag dan verzoeken wij u vriendelijk deze via de e-mail toe te sturen: info@onderzoeksraad.nl

Kan ik ook anoniem iets melden?

Nee, dat is niet mogelijk en ook niet noodzakelijk. Onderzoek naar schuld of aansprakelijkheid maakt nadrukkelijk geen deel uit van het onderzoek door de Raad. Verklaringen die zijn afgelegd in het kader van een onderzoek van de Raad, informatie die de Raad heeft verzameld, resultaten van technische onderzoeken en analyses, opgestelde documenten (inclusief het gepubliceerde rapport) mogen niet worden gebruikt als bewijs in strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedures en zijn niet toegankelijk of opvraagbaar voor derden.

Is het mogelijk mijn expertise aan te bieden bij een lopend onderzoek van de Onderzoeksraad?

Uw kennis en ervaring kan ons mogelijk van dienst zijn bij ons werk. Wij vragen u uw expertise aan ons uiteen te zetten in een brief. Wij nemen naar aanleiding van uw brief contact met u op. Uw brief kunt u richten aan: Onderzoeksraad Voor Veiligheid, Postbus 95404, 2509 CK Den Haag o.v.v. het onderwerp.

Ik heb een idee of een uitvinding gedaan om de veiligheid te bevorderen. Heeft de Raad hier belangstelling voor?

De taak van de Onderzoeksraad is het doen van onderzoek naar voorvallen en daarop aanbevelingen te doen ter vergroting van de veiligheid. Met uw idee of uitvinding kunt u zich tot diverse, daarvoor beter uitgeruste, organisaties wenden zoals diverse ministeries, TNO of universiteiten.

Ik heb als gevolg van een ongeval schade geleden. Kan de Raad hierin bemiddelen?

Helaas kunnen wij u niet helpen. Vragen over schuld en aansprakelijkheid vallen wettelijk buiten onze bevoegdheid. Wij adviseren u zich te wenden tot een schade-expert of Slachtofferhulp.

Ik heb een klacht over een overheidsinstantie of bedrijf. Kan de Raad hierin een rol spelen?

Helaas kunnen wij u hierbij niet behulpzaam zijn. Heeft u een klacht over of conflict bij een overheidsorganisatie, kijk dan eens op de website van de Nationale Ombudsman. Hier vindt u duidelijke criteria voor het al dan niet in kunnen schakelen van de Ombudsman. Heeft u klachten over bedrijven, wendt u zich dan tot het bedrijf zelf. De meeste bedrijven hebben hier een functionaris voor. Ook kunt u uw klacht uiten bij de betreffende inspectie.

Waar vind ik een rapport van vóór 1999, dus voor de oprichting van de Raad voor de Transportveiligheid?

Hiervoor kunt u terecht bij het Nationaal Archief en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Waar kan ik een onveilige situatie of vermeend misstand op mijn werk melden?

Wanneer u via uw werk kennis hebt genomen van een onveilige situatie of nalatigheid kunt u vrijblijvend contact opnemen met het Huis voor Klokkenluiders. Zij adviseren en ondersteunen (potentiële) klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven bij de stappen die zij kunnen zetten. Toch kan uw kennis en ervaring ons mogelijk van dienst zijn bij ons werk. Mocht uw kennis en ervaring iets te maken hebben met lopende onderzoeken van de Raad dan vragen wij u uw ervaringen aan ons uiteen te zetten in een brief. Wij nemen naar aanleiding van uw brief contact met u op. Uw brief kunt u richten aan: Onderzoeksraad Voor Veiligheid, Postbus 95404, 2509 CK Den Haag o.v.v. het onderwerp.

Ik word regelmatig geconfronteerd met onveilige situaties en wil graag mijn ervaringen delen. Is dat mogelijk?

Helaas kan de Onderzoeksraad niet ingaan op of helpen bij problemen en klachten van individuele personen. Dit past namelijk niet binnen de taken en bevoegdheden van de Raad. Toch kan uw kennis en ervaring ons mogelijk van dienst zijn bij ons werk. Wij vragen u uw ervaringen aan ons uiteen te zetten in een brief. Wij nemen naar aanleiding van uw brief contact met u op. Uw brief kunt u richten aan: Onderzoeksraad voor Veiligheid, Postbus 95404, 2509 CK Den Haag o.v.v. het onderwerp.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in bij de Onderzoeksraad?

Op de pagina "Woo-verzoek Onderzoeksraad" vindt u informatie over het indienen van een Woo-verzoek, aan welke voorwaarden uw verzoek dient te voldoen en welke kosten hier eventueel aan verbonden zijn.

Ik wil graag bij de Onderzoeksraad komen werken of stage lopen. Welke mogelijkheden zijn er?

Informatie over werken bij de Raad kunt u nalezen onder “Werken bij de Onderzoeksraad”.