De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding van het ongeval met de Stint in Oss besloten onderzoek te doen naar de wijze waarop in Nederland bijzondere voertuigen zoals de Stint op de openbare weg worden toegelaten. Dit besluit volgt op het verkennende onderzoek dat de Raad direct na het ongeval op donderdag 20 september 2018 is gestart.

De Raad wil onder meer weten hoe de veiligheid bij de toelating van bijzondere voertuigen wordt meegewogen. De Stint is toegelaten in de categorie bijzondere bromfietsen, maar de Raad zal ook andere bijzondere of innovatieve voertuigen bij het onderzoek betrekken.

Beeldmateriaal

Updates

  • Update

    Raad onderzoekt toelatingseisen bijzondere voertuigen na ongeval met Stint

Onderzoeksgegevens

Startdatum onderzoek

Status Lopend

Fase Onderzoek