Kort na het oppikken van een reclamesleep op Breda International Airport stortte het vliegtuig van het type Piper Pawnee enkele tientallen meters buiten de begrenzing van het vliegveld neer. Daarbij kwam de piloot, tevens de enige inzittende, om het leven.

Dit ongeval is opgenomen in de kwartaalrapportage luchtvaart over het tweede kwartaal van 2018.

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Luchtvaart

Startdatum onderzoek

Type Verkort onderzoek

Status Lopend

Fase Onderzoeksfase